Pramonė nuolat tvirtina, kad ji jaučiasi iš dalies atsakinga už kai
kurias problemas, kylančias dėl piktnaudžiavimo jos produktais. Taigi
esą būtina kovoti su piktnaudžiavimu ir ji būtinai prisidėsianti prie tokių
pastangų. Ji neva turinti išteklių įtikinti žmones vartoti jos produktus
atsakingai ir yra pasirengusi skirti laiko ir pinigų šiam tikslui. Ji net
ragina vyriausybes ir kitas institucijas naudotis jos patirtimi.

Paaiškinimas:
Pastaruoju metu pramonė vis labiau junta suvaržymų
grėsmę, stiprėjant visuomenės ir specialistų reikalavimams
veiksmingiau kovoti su alkoholio vartojimo sukeltomis
problemomis. Yra pakankamai veiksmingų priemonių, tokių
kaip dideli alkoholio akcizai, minimalios kainos nustatymas,
didesnis pirkėjų amžiaus cenzas ir reklamos sugriežtinimai,
kuriomis galima sumažinti alkoholio vartojimą, daromą žalą
bei pramonės gaunamą pelną (Babor, 2003; Babor, 2010). Todėl
alkoholio pramonė siekia įtikinti vyriausybes, politikus ir kitus
sprendimų priėmėjus, kad minėtos priemonės yra neefektyvios,
simbolinės ir greičiausiai neteisėtos.

Pramonė tvirtina, kad neteisinga apribojimais, skirtais
piktnaudžiaujančiųjų mažumai, kankinti atsakingai geriančiųjų
daugumą. Pramonė tvirtina radusi geriausią būdą kovoti
prieš piktnaudžiavimą alkoholiu – šviesti žmones, didinti jų
sąmoningumą ir teikti informaciją. Vis dėlto, mokslo tyrimai
rodo, kad vien tik žinios nepakeičia asmenų gėrimo įpročių
(Giesbrecht, 2007; Gordon et al., 2006). Pramonė tvirtina,
kad būtina daugiau reklamuoti atsakingą alkoholio vartojimą
ir organizuoja gerą valią demonstruojančias kampanijas
(Socialiai atsakingos įmonės), įrodančias jų tikėjimą šiuo
švietimo poveikiu visuomenei. Deja, pakanka naivių politikų,
kuriuos šios kampanijos sužavėjo ir įtikino, kad jų pakaks.