Mitas Nr. 5 Alkoholio vartojimo sukeliamas problemas išspręsime tik kartu.

Pramonė nuolat tvirtina, kad tik bendromis jėgomis galima išspręsti
problemas, susijusias su alkoholiu. Alkoholio pramonė tvirtina juntanti
atsakomybę už tai, kad jų gaminami produktai gali pakenkti, todėl
norėtų padėti išvengti neigiamų padarinių. Todėl pramonė siūlo visiems
suvienyti jėgas ir kartu kovoti su piktnaudžiavimu alkoholiu, tvirtina
esą pajėgūs įtikinti vartotojus gerti atsakingai ir pasirengę tam skirti
lėšų. Gamintojai ir prekybininkai siūlo vyriausybėms ir institucijoms
pasinaudoti jų patyrimu.

Tarptautinis alkoholio politikos centras
(International Centre for Alcohol
Policy), lobistinė alkoholio pramonės
organizacija 1997 m. paskelbtame
dokumente „Dublino principai“ paskelbė
tokį teiginį:
„Siekiant užtikrinti gausesnę ir
įvairiapusę informaciją apie alkoholį,
akademinė ir mokslo bendruomenės
turėtų dirbti išvien su alkoholio
gėrimų pramone, vyriausybėmis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis.“

Paaiškinimas:
Daugumai specialistų akivaizdu, kad bendradarbiavimas su
alkoholio pramone ne išeitis. Gaila, tačiau specialistai priėjo
tokią išvadą tik iššvaistę begalę laiko nevaisingoms diskusijoms
apie tariamai naudingus projektus ir priemones. Realybėje,
veiksmingos Europos, nacionalinės ir bendruomenių alkoholio
kontrolės priemonės turėtų sumažinti alkoholio vartojimą,
o šito pramonė nenori ir negali norėti. Tinkama ir veiksminga
kovos su alkoholio vartojimu politika reiškia didesnius akcizo
mokesčius, reklamos ir rėmimo draudimą, didesnį alkoholio
pirkėjų amžiaus cenzą, nelegalios prekybos
sunaikinimą ir informacijos apie alkoholio žalą sklaidą
visuomenėje (Babor et. Al, 2010; PSO, 2009).

Deja, alkoholio pramonė siekia tik finansinės naudos: jai rūpi
pardavimų didinimas ir gausesnis jų produkto vartojimas. Tik
taip galima pasiekti didžiausio atlygio ir pelno akcininkams. Jie
kuria naują mitą: nebūtina gerti mažiau − galima gerti kitaip.

Partnerystės Škotijoje pavyzdys
Škotijos alkoholio pramonė perša požiūrį, kad vyriausybė
ir sveikatos organizacijos turėtų tapti alkoholio pramonės
„partnerėmis“, teigdama, kad jas vienija „bendras tikslas“.
Tačiau yra atvirkščiai: organizacijų siekiančių, kad alkoholio
politika atitiktų visuomenės sveikatos interesus, ir organizacijų,
priklausomų nuo to, kiek alkoholio bus parduota ir kiek pelno
tai atneš, tikslai yra diametraliai priešingi. Škotijoje pramonė
sėkmingomis ministrų lygio derybomis sukūrė „partnerystę“,
kuri leido Diageo, Škotijos viskio gamintojo, darbuotojams
dvejus metus dalyvauti valstybės alkoholio kontrolės politikos
komandoje. Šis bendradarbiavimas pagimdė tokias iniciatyvas
kaip pirmoji škotų „Alkoholio pažinimo savaitė“ (Alcohol
Awareness Week), kurios metu visuomenei teikiama įvairi
informacija apie atsakingą alkoholio vartojimą.
Šaltinis: Evelyn Gillan, the Scottish Health Action on Alcohol
Problems; 2009.

Dalyvavimas politinėse darbo
grupėse Suomijoje
Alkoholio pramonė rado naują, efektyvesnį būdą keisti kontrolės
politiką nei lobizmas (oficialūs ir neoficialūs būdai daryti įtaką
politinių sprendimų priėmėjams). Alkoholio pramonės atstovai
ir kitos verslo šakos, kurių pelningumas tiesiogiai priklauso nuo
alkoholio vartojimo, darė įtaką alkoholio kontrolės politikai
dalyvaudami politinėse darbo grupėse.
Pavyzdžiui, Alkoholio rinkodaros darbo grupėje (suburtoje
Sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos iniciatyva), keturi iš
šešių narių buvo su alkoholiu susijusių verslų atstovai.
Įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų darbo grupėje (suburtoje
Sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos iniciatyva), trys iš šešių
grupės narių buvo su alkoholiu susijusių verslų atstovai.
Šaltinis: Anki Pulliainen, Friends of Temperance /Boozerebellion;
Suomija; www.kannikapina.fi/english; 2009.
Bendradarbiavimas Ganoje ir kitose
Afrikos valstybėse
„Afrikoje dirbome su vyriausybėmis, visuomenės sveikatos
specialistais, nevyriausybinėmis organizacijomis tam, kad
formuotume nacionalinę alkoholio politiką, mažinančią
alkoholio daromą žalą.“
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1156

Add a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *